Pre-Analyse: CRM & Verkoop

Beste klant, 

Binnenkort komen we een eerste workshop uitvoeren om samen met u uw verkoopproces in kaart te brengen en te mappen aan het proces binnen Odoo.

Om deze workshop zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen we u om ons deze vragenlijst zsm ingevuld terug te bezorgen,Firmanaam *

Naam contact *


Kan een klant meerdere adressen hebben?

Is het toegestaan om bevestigde verkooporders te bewerken?

Indien ja, geef hiervoor een reden

Wenst u gebruik te maken van een uitgebreide prijzenstructuur?

Worden klanten gegroepeerd (per categorieën, verkoopkanalen, …)?

Indien ja, dewelke?

Wordt er gebruik gemaakt van verkoopcontracten/Verkoop overeenkomsten (volume over bepaalde periode)?

Wenst u interactief met uw klanten te communiceren?

Wenst u uw algemene voorwaarden op de offerte, verkooporder, ... te tonen?

Is er een vaste periode voor geldigheid van een offerte?

Indien ja, hoe lang blijft uw offerte geldig?

Wordt er gebruik gemaakt van incoterms?

Zijn uw verkopers ingedeeld in verkoopteams?

Indien ja, hoeveel teams zijn er binnen jullie organisatie?

Wenst u gebruik te maken van onderverdelingen binnen uw offerte?

Wenst u de verschillende versies van uw offerte te behouden?

Toevoegen van gesuggereerde producten aan offerte?

Rekent u een voorschot aan aan uw klanten?

Maakt U gebruik van samengestelde producten?

Indien ja, geef een voorbeeld

Wat zijn de verschillende stappen/verkoopfases die je wilt gebruiken? (Nieuw, voorstel, onderhandeling, gewonnen, verloren, …)?

Worden er automatische stappen/acties verwacht van het systeem, indien ja beschrijf deze?

Lead gegevens genereren door gebruik te maken van een e-mail adres?

Wenst u uw facturatie uit te voeren in Odoo?

Werken uw verkopers op commissie?

Op basis van welke gegevens wordt de factuur gemaakt?

Wenst u meerdere bedrijven te beheren in Odoo

Wenst u uw contacten (klanten, leveranciers) te delen tussen de verschillende bedrijven?

Wenst u uw producten te delen tussen de verschillende bedrijven?