Pre-analyse: Algemeen


Worden aankopen beheerd binnen het systeem?

Worden verkopen beheerd in het systeem?

Worden magazijnen beheerd binnen het systeem?

Worden uitgaande- en inkomende transporten opgevolgd in het systeem?

Wordt er aan productie gedaan?

Moeten er facturen gemaakt worden door het systeem?

Moeten documenten beheerd worden door het systeem?

Gaan projecten beheerd worden in Odoo?

Moet Odoo gebruikt worden voor personeelsbeheer?

Moeten er kassa systemen (winkels/restaurants) beheerd worden?

Moet de boekhouding gedaan worden in Odoo?


Wordt er gebruik gemaakt van verschillende maateenheden? (bv. Stuks, dozen, 1 x 10kg)

Wordt er gebruik gemaakt van product varianten?

Welke productcategorieën zijn voorhanden (vermeld de categorieën)? Bestaat er een hiërarchie in de categorieën?

Wordt er gebruik gemaakt van materiaallijsten (product opgebouwd uit andere producten)?

Wordt er gewerkt met partijnummers?

Aantal gebruikers?

Moeten gebruikers onderverdeeld worden in verschillende groepen met verschillende gebruikersrechten?

Moeten gebruikers via LDAP kunnen inloggen?

Welke talen moeten gebruikt worden?

Meerdere bedrijven te beheren in Odoo?

Gebruik van Interne communicatie in Odoo?

Gebruik maken van Google integratie in Odoo (Google Drive, Kalender, Spreadsheet)?

Gegeven importeren uit CSV/XLS/XLSX/ODS files toestaan aan gebruikers