Pre-Analyse


Worden aankopen beheerd binnen het systeem? *

Worden verkopen beheerd in het systeem? *

Worden magazijnen beheerd binnen het systeem? *

Worden uitgaande- en inkomende transporten opgevolgd in het systeem? *

Wordt er aan productie gedaan? *

Moeten er Facturen gemaakt worden door het systeem? *

Moeten documenten beheerd worden door het systeem? *

Gaan projecten beheerd worden in Odoo? *

Moet Odoo gebruikt worden voor personeelsbeheer? *

Moeten er kassa systemen (winkels/restaurants) beheerd worden? *


Wordt er gebruik gemaakt van verschillende maateenheden? (bv. Stuks, dozen, 1 x 10kg) *

Wordt er gebruik gemaakt van product varianten? *

Wordt er gebruik gemaakt van materiaallijsten (product opgebouwd uit andere producten)? *

Wordt er gewerkt met partijnummers (Lotnummers)? *

Welke productcategorieën zijn voorhanden (vermeld de categorieën)? Bestaat er een hiërarchie in de categorieën? *


Op welk niveau worden er partijnummers behandeld?

Dienen de partijnummers voorzien te zijn van een vervaldatum?

Aantal gebruikers? *

Verschillende gebruikersgroepen vereist? *

Moeten gebruikers via LDAP kunnen inloggen?

Welke talen moeten gebruikt worden? *

Gebruik van Interne communicatie in Odoo? *

Gebruik maken van Google integratie in Odoo (Google Drive, Kalender, Spreadsheet)? *

Gegeven importeren uit CSV/XLS/XLSX/ODS files toestaan aan gebruikers? *

Meerdere bedrijven te beheren in Odoo? *


Contacten (klanten, leveranciers) delen tussen de verschillende bedrijven?

Producten delen tussen de verschillende bedrijven?

Aantal bedrijven?

Is het toegestaan om bevestigde aankooporders te bewerken?

Zijn er goedkeuringsniveaus van toepassing?

Hoe worden inkoopvoorstellen opgebouwd?

Welke soort van producten en productstappen zijn mogelijk?

Leveren leveranciers rechtstreek bij jou klanten?

Moeten er prijslijsten beheerd worden? (prijs per leveranciers, prijs in functie van afname hoeveelheid, prijs in functie van periode)

Wordt er gebruikt gemaakt van aankoopcontracten/Inkoop overeenkomsten (volume over bepaalde periode)

Kan een klant meerdere adressen hebben?

Is het toegestaan om bevestigde verkooporder te bewerken?

Moeten er prijslijsten beheerd worden, duid de mogelijkheden aan.

Worden klanten gegroepeerd?

Wordt er gebruikt gemaakt van verkoopcontracten/Verkoop overeenkomsten (volume over bepaalde periode)?

Hoe moet er met klanten gecommuniceerd worden?

Kortingen toestaan op een product bij een offerte?

Zijn er algemene voorwaarden die op de offerte, verkooporder moeten getoond worden?

Is het nodig dat een verkoop team of persoon een e-mail krijgt wanneer een bepaald product of bepaalde klant iets besteld?

Is er een vaste periode voor geldigheid van een offert?

Wordt er gebruik gemaakt van INCO terms

Wordt de verkoop onderverdeeld in verschillende teams?

Marge op het order berekenen en op het scherm laten zien tijdens order ingaven?

Producten op offerte groeperen volgens een logica?

Versie beheer doen van offertes?

Toevoegen van gesuggereerde producten aan offerte?

Wordt er gebruik gemaakt van voorschotten?

Worden er producten verkocht die bestaan uit meerdere producten die niet samengevoegd worden (KIT)?

Wat zijn de verschillende stappen/verkoopfases die je wilt gebruiken? (Nieuw, voorstel, onderhandeling, gewonnen, verloren, …)

Worden er automatische stappen/acties verwacht van het systeem, indien ja beschrijf deze? Voorbeeld een e-mail sturen naar klanten waar een offerte ouder is dan 10 dagen.

Lead gegevens genereren door gebruik te maken van een e-mail te laten sturen naar een bepaald e-mail adres?

Opzet van magazijn(en)

Binnen Odoo zijn er 3 standaard functionaliteiten voorhanden om goederen te ontvangen, welke is van toepassing op jullie werkwijze?

Binnen Odoo zijn er 3 standaard functionaliteiten voorhanden om goederen uit te leveren, welke is van toepassing op jullie werkwijze?

Groeperen van verschillende verzamelopdrachten?

Wensen jullie een gedetailleerde locatie structuur per magazijn?

Welke locaties worden er beheerd?

Welk type artikelen zijn er aanwezig?

Welke voorraad dient zichtbaar te zijn?

Wanneer moeten producten toegewezen worden aan verkooporders?

Beheer van levertijden?

Worden verpakkingen beheerd?

Wordt er aan leeggoed beheer gedaan? M.a.w. dient er een opvolging te gebeuren van de in- en uitgaande paletten of andere transport- en verpakkingsmaterialen?

Wordt er aan kwaliteitscontrole gedaan?

Wordt er gewerkt met barcodescanning?


Welke verpakkingen zijn er?

Wordt er voorraad bijgehouden verpakkingsmaterialen?

Bereken transport kosten op offertes/verkooporders?

Integratie met deze transporteurs nodig om transport gegevens te genereren?

Zijn er regels i.v.m. verschillende verzendwijze? (voorbeeld >5 kg naar FR met UPS)

Is er een opvolging nodig van de exacte leverdatum (verwachte, bevestigde, werkelijke)

In welke mate moet de productie opgevolgd worden?

Kunnen er meerdere materiaallijsten zijn per product?

Welke resources worden er gebruikt tijdens de productie die dienen opgevolgd te worden?

Is er een verlies aan goederen tijdens het productieproces? (scrap)

Tussentijds geproduceerde producten op voorraad zetten.

Zijn geproduceerde producten van een productie order in delen beschikbaar of enkel wanneer alle producten van het productie order gemaakt zijn

Productietijd opvolging

Wat zijn de werktijden van productie?

Zijn er detail instructies die een operator krijgt per productie stap?

Zijn er gegevens die door de operator ingegeven moeten worden (afmetingen, gewicht, foto, …)?

Kwaliteitscontrole

Gebruik maken van Master Production Scheduling MPS? Vraagvoorspellingen ingeven en op basis van voorraad, levertijden, product settings (minimum/maximum stock) en indirecte vraag worden er aankoop orders en/of productie orders gegenereerd.

Veiligheidsdagen inbouwen voor productie orders?

Welke overzichten en planningstools worden verwacht?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) berekenen van productie?

Op basis van welke gegevens wordt de factuur gemaakt?

Worden documenten opgeslagen in een folder structuur met sub-folders?

Toegang tot folders/sub-folders op basis van verschillende groepen

Gebruik van labels/tags op documenten

Verschillende labels/tags per folder/sub-folder

Welke communicatie wordt er gebruikt rond documenten?

Zijn volgende acties nodig voor documenten?

Tekstherkenning ORC op pdf documenten toepassen?

Feedback vragen aan de klanten van het project?

Welke statussen kunnen taken hebben?

Werktijd van personen loggen op taken?

Werklast voorspelling doen van personen?

Toegang op verschillende projecten?

Moeten taken een label/tag krijgen om gemakkelijk te kunnen zoeken, groeperen?

Facturatie van Projecten

Wat zijn de verschillende afdelingen?

Wat zijn de verschillende contract types?

Zijn er verschillende werkschema's?

Moeten afwezigheden in Odoo beheerd worden?

Moeten onkosten in Odoo beheerd worden?

Moeten aanwezigheden geregistreerd worden in Odoo?

Lonen berekenen van werknemers?

Moeten beoordelingen beheerd worden in Odoo?

Aanwervingen beheren in Odoo?

Welk type kassa systeem?

Moeten er prijslijsten beheerd worden voor het kassa systeem, duid de mogelijkheden aan.

Wat zijn de verschillende betalingen methodes?

Worden er kortingen gegeven en/of goedkeuring vereist door manager?

Worden er gegevens van klanten bijgehouden tijdens de verkoop?

Moet er de mogelijkheid zijn om een factuur te genereren aan de kassa?

Product foto's tonen op het ingaven scherm?

Producten groeperen op het ingaven scherm?


Welke afwezigheden zijn er?

Afwezigheid saldo toekennen aan personen?

Bepaalde afwezigheid dagen collectief toekennen?

Aanvragen van verlof door medewerkers?

Goedkeuring van verlof door manager?

Welke type onkosten zijn er?

Indienen van onkosten door werknemers?

Goedkeuring van onkosten door manager?

Onkosten genereren door een e-mail te sturen naar een bepaald e-mail adres?

Aanwezigheden en/of uurstaten vastleggen via smartphone?

Commissie berekenen van verkopers?