GDPR

Op 25 mei is het al zover!

Vanaf dan treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moet zorgen voor een betere beveiliging van onze persoonsgegevens. Weet u wat GDPR inhoudt? Weet u of uw bedrijf goed voorbereid is?

Doe de test!

Welke sectoren moeten voldoen aan GDPR? *

Welke grootte van bedrijven moet voldoen aan de GDPR wetgeving? *

Welke persoonsgegevens vallen onder de GDPR wetgeving? *

Welke boete kan opgelegd worden als u niet voldoet aan de nieuwe GDPR wetgeving? *


Heeft u een procedure om binnen de gestelde termijn de gegevens van een persoon in uw Odoo omgeving aan te leveren, te wijzigen of te verwijderen? *

Voldoen alle invulformulieren op uw website aan GDPR? *

Heeft u reeds een register voor verwerkingsactiviteiten aangelegd? *